Prace na budowie 2018-07-24

1

Prace na budowie

2018-07-24
Budynek C - strop nad garażem część 1.
Budynek A - słupy i ściany patia i parteru.
Budynek B - szalowanie stropu nad garażem.

Prace na budowie 24.07.2018

1

Trwają prace przy kondygnacji 17 budynku A. W budynku B 17 kondygnacja została ukończona. Murujemy ścianki działowe na poziomach 15-16, tynki na 6 poziomie, instalacje poziom 10, wylewki poziom 1 i 2. Trwają prace przy elewacji oraz dociepleniach garaży, montowana jest stolarka okienna na poziomie 14..