Rozpoczęcie budowy

Rozpoczęcie budowy

24.04.2017
Od 14 kwietnia MPEC przy naszym udziale rozpoczął przekładanie magistrali cieplnej kolidującej z budynkiem.
Odkopano stare rury i wytyczono nowy szlak.
18 kwietnia przyjechały nowe rury i materiały. Do 15 maja roboty zostaną ukończone.
Od 17 kwietnia MPWiK rozpoczął przekładkę rury wodociągowej zasilającej nowe miasto, planowane zakończenie 28 kwietnia.
W dniu 21 kwietnia rozpoczęliśmy budowę drogi do celów budowy od ulicy Żeglarskiej. Droga jest utwardzana kruszywem, na tym zostaną ułożone płyty.
W tym tygodniu w planie ogrodzenie placu budowy, rozpoczęcie wykopu.