Raport z budowy 31.07.2017

1

Wszystkie próby obciążeniowe pali wykonano z wynikiem pozytywnym.
Trwają parce przy zbrojeniu i betonowaniu płyt fundamentowych.
Wykonywana jest instalacja wewnętrzna kanalizacji deszczowej podposadzkowej pod odwodnienie liniowe na poziome piwnic.

Raport z budowy 24.07.2017

1

Do dnia dzisiejszego zakończono wykonywanie pali, łącznie z dodatkowymi pod 2 żurawie wieżowe.
Trwa betonowanie płyt fundamentowych wraz z wykonaniem docelowej posadzki garaży.
Rozpoczęto szalowanie ścian piwnic.
Wykonano z wynikiem pozytywnym próbnego obciążenia 4 z 6 pali. Do końca tygodnia zostaną przeprowadzone 2 ostatnie próby.

Raport z budowy - 12.07.2017

1

Prace zbrojeniowe i betoniarskie przy płytach budynków A i B.

Ujęcie inwestycji z drona

1

Końcówka prac związanych z palowaniem w następnym tygodniu zostanie zalana płyta pod budynkiem B.