Raport z budowy 07.01.2019

1

✅ Wykonano docieplenie elewacji
✅ Tynki wewnętrzne (kondygnacja 16-17)
✅ Wylewki do poziomu 11
✅ Instalacje wewnętrzne (wykonano 99 %)
✅ Ukończono dachy budynków
✅ Trwają prace przy zagospodarowaniu terenu

Raport z budowy 29.11.2018

Raport z budowy 29.11.2018

✅ Wykonano elewację południową i północną
✅ Tynki wewnętrzne (wykonano 65 %)
✅ Wylewki do poziomu 8
✅ Instalacje wewnętrzne (wykonano 99 %)
✅ Stolarka drzwiowa do poziomu 7
✅ Balustrady szklane do poziomu 10

Raport z budowy 23.10.2018

1

Trwają prace przy elewacjach budynków, windy zostały zamontowane. Trwają prace przy instalacjach w mieszkaniach na ostatnich poziomach.

Prace na budowie 21.09.2018

1

- rozpoczynamy prace przy pokryciu dachów
- trwa montaż wind
- zakończono montaż stolarki okiennej
- tynki poziom 9
- instalacje poziom 17
- trwają prace przy przyłączach (kanalizacja, deszczówka)

Prace na budowie 21.08.2018

1

Ukończono stan surowy budynków A i B. Wykonywane są wylewki na poziomie 8, płytki na poziomach 1, 2, 3 i 4. Trwają prace przy instalacjach wewnętrznych na poziomie 12. Stolarka okienna poziom 14. Trwają zaawansowane prace przy elewacjach budynków.

Prace na budowie 2018-07-24

1

Prace na budowie

2018-07-24
Budynek C - strop nad garażem część 1.
Budynek A - słupy i ściany patia i parteru.
Budynek B - szalowanie stropu nad garażem.

Prace na budowie 24.07.2018

1

Trwają prace przy kondygnacji 17 budynku A. W budynku B 17 kondygnacja została ukończona. Murujemy ścianki działowe na poziomach 15-16, tynki na 6 poziomie, instalacje poziom 10, wylewki poziom 1 i 2. Trwają prace przy elewacji oraz dociepleniach garaży, montowana jest stolarka okienna na poziomie 14..

Prace na budowie 15.06.2018

1

Prace na budowie Bulwary Park 15.06.2018

Raport z budowy 30.05.2018

m

Trwają prace przy kondygnacjach 14 i 15 budynków. Trwa murowanie ścianek działowych i montaż instalacji na poziome 12. Kontynuujemy docieplanie budynków, tynki wewnętrzne oraz montaż stolarki okiennej.

Raport z budowy 10.05.2018

1

Trwają prace przy kondygnacjach 13 i 14 budynków. Trwa murowanie ścianek działowych i montaż instalacji na poziome 11. Kontynuujemy docieplanie budynków, tynki wewnętrzne oraz montaż stolarki okiennej.