Prace na budowie 2018-07-24

1

Prace na budowie

2018-07-24
Budynek C - strop nad garażem część 1.
Budynek A - słupy i ściany patia i parteru.
Budynek B - szalowanie stropu nad garażem.

Prace na budowie 24.07.2018

1

Trwają prace przy kondygnacji 17 budynku A. W budynku B 17 kondygnacja została ukończona. Murujemy ścianki działowe na poziomach 15-16, tynki na 6 poziomie, instalacje poziom 10, wylewki poziom 1 i 2. Trwają prace przy elewacji oraz dociepleniach garaży, montowana jest stolarka okienna na poziomie 14..

Prace na budowie 15.06.2018

1

Prace na budowie Bulwary Park 15.06.2018

Raport z budowy 30.05.2018

m

Trwają prace przy kondygnacjach 14 i 15 budynków. Trwa murowanie ścianek działowych i montaż instalacji na poziome 12. Kontynuujemy docieplanie budynków, tynki wewnętrzne oraz montaż stolarki okiennej.

Raport z budowy 10.05.2018

1

Trwają prace przy kondygnacjach 13 i 14 budynków. Trwa murowanie ścianek działowych i montaż instalacji na poziome 11. Kontynuujemy docieplanie budynków, tynki wewnętrzne oraz montaż stolarki okiennej.

Raport z budowy 20.04.2018

1

Trwają prace przy kondygnacjach 12 i 13 budynków. Trwa murowanie ścianek działowych i montaż instalacji na poziome 9. Kontynuujemy docieplanie budynków i tynki wewnętrzne.

Raport z budowy 09.04.2018

1

Trwają prace przy kondygnacjach 11 i 12 budynków. Trwa murowanie ścianek działowych i montaż instalacji na poziome 9.
Rozpoczęliśmy docieplanie budynków. Zaczynamy tynkowanie wewnętrzne.

RAPORT Z BUDOWY 21.03.2018

1

Trwają prace przy poziomach 12 i 11. Wykonywane są instalacje wewnątrz budynków. Stawiane są ściany działowe na poziomach 8 i 9.

Prace na budowie Bulwary Park okiem kamery - timelaps

1

Prace na budowie Bulwary Park okiem kamery - timelaps